10 شهر دنیا با بیشترین آسمان خراش
1. .هنگکنگ – ۲۳۵۴
نظرات کاربران
UserName