هتل شور در بولیوی
آیا تاکنون شنیدهاید که هتلی از نمک ساخته شده باشد. جالب است، بدانید در بولیوی به تازگی هتلی ساخته شده که تمام مواد به کار رفته برای ساخت آن نمک است، حتی وسایل مورد استفاده در هتل نمکی است.
تاکنون آنچه درباره نمکگفته شده، آن است که این ماده برای طعم دادن به غذا مورد استفاده قرار میگیرد. اما تصور کنید، کسانی یافت شوند که از نمک برای ساخت یک هتل استفاده کنند.
این یک ایده یا طرح نیست، بلکه در کشور بولیوی به تازگی هتلی از نمک به نام هتلبلایا دسال ساخته شده است.
تنها ساختمان این هتل از نمک ساخته نشده است، بلکه تمام اسباب و اثاثیه به کار رفته در آن نیز از نمک ساخته شده است. حتی محیط پیرامون این هتل نیز صحرایی سفید پوشیده از نمک است که پیشبینی شده بیش از 10 میلیون تن نمک را شامل میشود.
این هتل عجیب 15 اتاق خواب و غذاخوری را شامل میشود.
این هتل در یکی از عجیبترین مناطق جهان به ناممنطقة سالار دیونی ساخته شده کهبزرگترین صحرای نمک جهان در آن نقطه واقع شده است
نظرات کاربران
UserName