تبدیل کلیسا به یک خانه مدرن
شركت معماري Zecca پيشنهاد كرد بجاي خراب كردن يك كليساي كاتوليك در هلند كه متعلق به قرن 19 بود آن را به يك خانه مدرن تبديل كنند كه اين يك فكر جديد و ركوردي تازه به حساب مي آيد.اين شركت با بهره گيري از معماران و طراحان داخلي حرفه اي اين كليسا را به يك خانه لوكس تبديل كرد!
نظرات کاربران
UserName