کاشی های هفت رنگ
یکی از رشته های کاشی ، کاشی هفت رنگ است که در قطعات مشخص ساخته رو رنگ کوره ای می خورد
عکاس: مصطفی مداح نظری
نظرات کاربران
UserName