بافت در معماری
بافت حاصل تکرار یک تک تصویر است که در بسیاری از هنرها و صنایع وجود دارد اما در معماری مدرن بسیار مهندسی و جالب است
نظرات کاربران
UserName