ششمین جشنواره ملی پخت سمنو در آشتیان
ششمین جشنواره ملی آئین پخت سمنو ی شهرستان آشتیان، اردیبهشت ۱۳۹۸ در مجموعه ورزشی جهان پهلوان تختی آشتیان برگزار شد
عکس: میثم مه آبادی
نظرات کاربران
UserName