دهكده بوم گردی "ننه گل ابرو"
دهكده بوم گردی "ننه گل ابرو"در روستای كريم آباد چالوس، مجموعه‌ای است كه در آن سنت و مدرنيته در هم آميخته و مشتاقان زيادی را در آخرين روزهای هفته به سوی خود می كشاند. دهكده كاهگلی بوم گردی ننه گل ابرو تاكنون 7 ميليارد ريال هزينه داشته است. در اين مجموعه با ابزارهای چوبی و قديمی و بهره گيری از فضای سنتی می كوشد تلفيقی از سنت و مدرنيته را به معرض نمايش قرار دهد. می گویند "ننه گل ابرو" 130سال در همین روستا زندگی کرده و قابله(ماما) ی روستای کریم آباد چالوس هم بوده است.او حدود 40سال قبل رخت از جهان فرو بست.

عکس: غلامرضا شمس ناتری
نظرات کاربران
UserName