فستیوال گریس در اسپانیا
شرکت کنندگان حاضر در این فستیوال عجیب خودشان را آغشته به گریس می نمایند. این فستیوال از یک نزاع قدیمی بر سر تصاحب یک مجسمه مقدس که سالها پیش بین روستای اسپانیایی درگرفت؛ الهام گرفته شده است.
نظرات کاربران
UserName