مرمت رنگ مزار شهدای قم
گزارش تصویری از مرمت مزار شهدا توسط جمعی از جوانان قمی.
نظرات کاربران
UserName