آپارتمان توپ پينگ پونگي
مالک يک آپارتمان کوچک که خود در يک شرکت معماري داخلي کار مي کند و به شدت به بازي پينگ پنگ علاقمند است، تصميم گرفته آپارتمان کوچک خود را که تنها براي خواب و نگهداري از وسايلش از آن استفاده مي کند با استفاده از 25 هزار توپ پينگ پنگ تزئين کند. اين آپارتمان که اکنون تمامي ديوارهايش از توپهاي کوچک و سفيد پينگ پنگ پوشيده شده است ديوار به ديوار شرکت معماري است که صاحبخانه «دانيل آرشام» در آن مشغول به کار است. کل اين آپارتمان توپ پينگ پنگي از يک فضاي کوچک که تخت خوابي آن را پر کرده، يک کمد لباس و چند طبقه براي قرار دادن وسايل و دستشويي تشکيل شده است.
نظرات کاربران
UserName