قالی ایرانی
قالی دستباف ایرانی گویای استعداد، فرهنگ و هنر ایرانیان است و همواره بازاری پر رونق در دنیا داشته است. اما تولیدات مشابه و انبوه کشورهایی مانند چین، ترکیه، هند و پاکستان به بازار قالی ایرانی لطمه زده و موجب متضرر شدن دامدار، رنگرز، قالیباف شدهاند. امید که با همفکری، برنامهریزی، تمرکز و تلاش مجدانه حضور قالی ایرانی در خانهها و موزههایی که قدر و منزلت قالی و هنر ایرانی را میفهمند پر رنگ تر شود.
نظرات کاربران
UserName