پل هزار ساله در چین

این پل چوبی با چنان مهارتی ساخته شده که هر رهگذری را در برابر نظم، استحکام و زیبایی خود به شگفتی وا می دارد. این پل که در برابر آزمون های سخت روزگار، سربلند بیرون آمده است، اکنون هم قابل استفاده است و جزء آثار تاریخی چین به شمار می رود.

نظرات کاربران
UserName