حمام تاریخی سلطان امیر احمد کاشان
حمام تاریخی سلطان امیراحمد، نمونهای از منحصر بهفردترین حمامهای ایران از نظر معماری و تزئینات با وسعت ۱۱۰۲ متر مربع در شهر باستانی کاشان واقع شده است. از شواهد و آثار مکشوفه تا اندازهای مشخص شده پیشینه این حمام به دوران سلجوقیان ارتباط داشته و برای همین، بنای کنونی (سربینه) آن بازمانده دوران قاجار است. این بنا شامل دو حمام کوچک و بزرگ بوده که در روزهای خاص هفته، مورد استفاده اهالی محل قرار میگرفته است. یکی از موارد مهم این بنا، آهک و گچبریهایی است که میزان هفده لایه بازسازیشده آن، بیانگر قدمتش است. از دیگر شاهکارهای بنا، بام زیبای آن است که توجه شما را به بخشی از این زیباییها جلب مینماییم.
نظرات کاربران
UserName