استخری پر از توهم !
له آندرو ارلیچ اقدام به طراحی و ساخت استخری کرده است که بسیار توهم زا است این استخرغیر واقعی میتواند مورد توهم افرادی گردد که از قضیه بیخبرند.
این استخر عمقی در حدود ۱۰ سانتی متر دارد که توسطه یک لایه شیشه ای مقاوم از فضایی پائینی آن که خالی از آب میباشد مجزا شده است. در واقع این استخر صرفنظر از نمای ظاهری یک استخر، مانند یک اتاق زیر آبی است که می تواند جالب و متفاوت باشد.
نظرات کاربران
UserName