کارگاه قالی بافی سنتی به روایت تصاویر
کرمان از مراکز مهم قالیبافی ایران به شمار می آید. این شهر و پنجاه شهر و روستا و نواحی اطرافش دارای صنعت قالیبافی مترقی و پیشرفته است که عدم توجه مسئولان به این صنعت رو به افول می باشد.
نظرات کاربران
UserName