آتش سوزی در بازار مبل ایران
تصاویری از آتش سوزی بار مبل ایران واقع در یافت آباد که ظهر روز پنجشنبه دچار حریق شد.
نظرات کاربران
UserName