ایستگاه مترو از نوع کوهستانی
ایستگاه مترو کارملیت یک ایستگاه زیر زمینی در شهر حیفا است. این خط مترو یکی از کوتاه ترین خطوط مترو دنیا است. تنها 6 ایستگاه دارد و حدود 2 کیلومتر مسیر را طی میکند. این مترو به گونه ای طراحی شده تا درسراشیبی کوه کارمل مطابقت داشته باشد.
نظرات کاربران
UserName