طراحی جذاب مجتمع فرهنگی و اقتصادی لیون
استودیو پاریس طرح جالبی برای مجتمع فرهنگی و اقتصادی در لیون ارائه داده است.این ساختمان پنج طبقه دارای یک طرح صنعتی میباشد. نکته قابل توجه در مورد این ساختمان جالب و زیبا رنگ نارنجی خاص و نحوه طراحی خارجی آن است.
نظرات کاربران
UserName