آیین تعزیه خوانی شهادت حر بن یزید ریاحی
گوشه هایی از مراسم آیینی تعزیه خوانی در شرح شهادت حر بن یزید ریاحی که در در فرهنگسرای خاوران برگزارشد
نظرات کاربران
UserName