مقبره و سنگ قبر فتحعلیشاه و کتیبه سلسله قاجار در قم
فتحعلیشاه معروف به "باباخان" دومین پادشاه سلسله قاجار است که به خاطر محاسن بسیار بلندش، شهرت بسیار دارد.
فتحعلیشاه را می‌توان سرآغازگر دستور ساخت صف سلام شاهی در ایران قلمداد کنیم که هم اکنون صف سلام باغ نگارستان فتحعلیشاه(انتقالی از عمارت شاهی قم) بسیار معروف است.
فتحعلیشاه ۱۸۵ سال پیش در ۱ آبان سال ۱۲۱۳ ه.ش در سن ۶۷ سالگی، فوت کرد و او را در مقبره‌ای در حرم حضرت معصومه دفن کردند.امروز این مقبره محل دفتر مدیریت صحن است. در این مقبره کتیبه‌ای مرمر وجود دارد که به شرح حال سلسله قاجار تا دوره فتحعلیشاه می‌پردازد. سنگ قبر فتحعلیشاه هم اکنون در موزه حرم حضرت معصومه قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName