بهترین زمان ورزش کردن در بهار
فعاليت بدنى بايد در حد متوسط باشد تا به دفع مواد زائد کمک کند. اگر ورزش و فعاليت سنگين انجام دهيم، گرماى زيادى در بدن توليد مى شود كه موجب حركت بیشتر اخلاط در بدن مى گردد. به علاوه فعاليت بدنى كم نيز فايده اى براى بدن ندارد.
بهترین زمان ورزش کردن در بهار، یکی دو ساعت بعد از طلوع آفتاب است تا از طرفی سرمای صبحگاهی تعدیل شده باشد و از سویی، گرمای میانه روز غلبه نکرده باشد.
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
طب جامع

ورزش

سبک زندگی

تصاویر مرتبط