کپی برداری جالب از کاخ ورسای در طراحی داخلی شرکت
در نگاه اول این تصاویر بیشتر شبیه یکی از کاخهای سلطنتی اروپایی است ولی در واقع این عکسها بخشهایی از یک کارخانه دولتی در چین است که مدیرانش دوست دارند محل کاری شبیه کاخ ورسای داشته باشند.
نظرات کاربران
UserName