خلاقیت هنرمند ایتالیایی و احیای بنایی باستانی به سبکی نو
آن زمان که خورشید آرام آرام در افق محو شده و تاریکی بر همه جا مستولی می‌شود، بنایی باستانی همچون شبحی شفاف جان می‌گیرد. بنایی که در "پارک باستان‌شناسی سیپونتو" (Siponto) در ناحیه‌ی"پولیای" (Pulgia) ایتالیا واقع شده است. تکه‌ای از معماری کهن که به نظر می‌رسد از دنیای مردگان باز گشته و جانی دوباره گرفته است.
نظرات کاربران
UserName