تصاويري زيبا و ديدني از کشور کانادا
کانادا، دومين کشور بزرگ دنيا با ?،???،??? کيلومتر مربع وسعت است و از مجموعه ?? استان و ?سرزمين و در ? منطقه اصلي به نامهاي Atlantic, Central, Noth, Prairies و West Coast تشکيل گشته است. فرهنگ و جمعيت هر يک از اين بخشها متفاوت و نمايانگر تصويري متفاوت از اين کشور پهناور ميباشند
نظرات کاربران
UserName