کفش دوزک هفت خال
کفشدوزک‌ها با نام علمي Coccinellidae جزء سوسک‌ها به حساب مي‌آيند و داراي دو شاخک در سر هستند.بيش از 5000 گونه در كل جهان وجود دارد. اكثر كفشدوزك ها گوشتخوار هستند. جوانتر ها و حشره هاي نوزاد وقتي كه دما 55 درج فارنهايت يا پايينتر باشد، نمي توانند پرواز كنند. كفشدوزك ها براي شكارچيانشان بسيار بد مزه هستند. بعضي از آنها بوي بسيار بدي از طريق مفصل هاي پايشان ايجاد مي كنند. وقتي كه احساس خطر مي كنند خودشان را به مردن مي زنند و اكثر شكارچيان، حشراتي را كه تكان نمي خورند يا مرده اند را نمي خوردند. اين يكي از روشهاي اين حشره براي دفاع از خود در برابر دشمن است كفشدوزك ها عموما چرخه زندگي خود را طي يكسال كامل مي كنند. معروفترين كفشدوزك ها کفش دوزک هقت خال است که 7عدد لكه مشكي روي بالشان دارند سه خال ونيم در هر يک از طرفين بال ها ، سينه سياه با دو علاتمت سفيد در پهلو و سر کوچک و سياه دارند بالهايشان مخفي است که در هنگاهم پرواز باز شده و ظاهر مي شوند. بعد از افسانه اي كه در مورد حضرت مريم وجود دارد به اين حشرات " بانوي من " ، مي گويند. مثل حضرت مريم كه هميشه در نقاشي هاي قديمي رداي قرمز به تن مي
نظرات کاربران
UserName