خانه هايي روي آب
يکي از زيباترين سازه هايي که از قديم تا کنون به دست انسان ها در کنار درياچه ها يا رود خانه هاي بزرگ ساخته مي شد، خانه هاي آبي نام دارند. که به دو نوع متحرک و ساکن تقسيم مي شود. نوع متحرک شباهتي به قايق هاي تفريحي دارند و نوع دائمي شباهت هايي به اسکله هاي کوچک دارد. امروزه اين سازه ها داراي تنوع و زيبايي بيشتري نسبت به گذشته هستند و طرفداران بسياري دارند.
نظرات کاربران
UserName