کدام هزینه‌های تعمیرات ساختمان سهم مالک و مستاجر است؟
به بهانه فصل جابه‌جایی مستاجرها سراغ این موضوع رفتیم که در مواقع تعمیرات ساختمان کدام هزینه‌ها بر عهده مستاجر و کدام‌یک بر عهده صاحبخانه است.
نظرات کاربران
UserName