نشانه‌های قطعی و احتمالی ظهور
در روایات شیعی آمده که قبل از ظهور یا در آستانه ظهور حضرت موعود (عج) نشانه‌هایی پدید خواهد آمد که وقوع برخی از آنها قطعی است و برخی محتمل. شیخ مفید تعداد این نشانه‌ها را 43 و برخی تا 250 نشانه هم گفته‌اند. با واکاوی دقیق روایات اما معلوم می‌شود که بسیاری از این نشانه‌ها، از علائم قیامت‌اند ولی به اشتباه یا تسامح، به ظهور نسبت داده شده‌اند.
نظرات کاربران
UserName