درباره بیماری سالک بیشتر بدانید
بیماری سالک یا لیشمانیوزیس یک نوع بیماری پوستی مشترک بین انسان و حیوان از جمله جوندگان است که از طریق نیش پشه خاکی دارای انگل لیشمانیا به انسان و تماس زخم‌های عادی با ترشحات سالک بیمار منتقل می شود. با افزایش تعداد سگ‌های ولگرد و دفع غیربهداشتی زباله‌ها و نخاله‌های ساختمانی، بیماری سالک افزایش چشم‌گیری داشته که در صورت عدم رعایت نکات بهداشتی، امکان بحرانی شدن آن وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName