مجموعه پوستر آگاهی درباره کرونا
هر علامتی از سرماخوردگی را کرونا بدانید و خودتان را قرنطینه کنید و در اولین فرصت به پزشک مراجعه کنید تا در صورت لزوم تست انجام شود
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
ویروس کرونا

تصاویر مرتبط