روزنامه اعتدال، شنبه 5 بهمن 1392
آغاز رقابت شکوفههای قرآنی ایران /غرض اصلی قرآن اکرام مردم است /رقابتهای بین المللی قرآن کریم در شیراز /پیام آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به جشنواره ملّی شعر رسول مهربانی /وجود یک اسلامشناس در تصمیمگیریهای شهری ضروری است /ارزش شعر فارسی به بهرهگیری از مفاهیم قرآن و نهجالبلاغه است /پاسخهای حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی به چند پرسش بانکی /اطلس قرآنی کشور سال آینده آماده می شود /فاطمه نام برگزیده برای دختران ایران در 50 سال گذشته /توصیه های پزشکی امام رضا (ع) برای بهمن ماه /مرحله نهائی مسابقات سراسری قرآن امارات /مؤذن مسجد النبی(ص) اذان را تغییر داد! /آغاز دور جدید پیش ثبت نام عتبات عالیات، از 12 بهمن ماه
نظرات کاربران
UserName