روزنامه کار و کارگر، پنج شنبه 3 بهمن 1392
تردیدی نيست كه آتشنشانی مقصر حادثه خيابان جمهوري است/داووس فرصت تبیین دیدگاههای ایران در دنیا است/اختصاص سبد کالا به مستمریبگیراني كه حقوق حداقلي ميگيرند/منتظر نتیجه ژنو 2 می مانیم اما خوشبین نیستیم/پس گرفتن دعوت از ایران لکه ننگی در کارنامه بان کی مون است/نتيجه ژنو2 باید مقابله با تروریسم باشد/پيشبيني افزایش دو و نیم برابری درآمد دولت از هدفمندی در سال 93
نظرات کاربران
UserName