روزنامه کار و کارگر، چهارشنبه 2 بهمن 1392
ظريف: بانكيمون تحت فشار آمريكا دعوت از ايران را پس گرفت/توجيههاي رسانهاي آتشنشاني ادامه دارد/ابتكار: مردم از تهران بروند!/مخالفت کمیسیون با تشکیل صندوق سرمایهگذاری سهام عدالت/رئیس جمهور امروز راهي سوئيس میشود/مذاكرات جامع هستهاي با ايران فوريه آغاز ميشود
نظرات کاربران
UserName