غروب شهر سن آنتونیو
آسمان ابری صبح شهر سن آنتونیو هفتمین شهرستان پرجمعیت ترین در ایالات متحده آمریکا و دومین شهرستان پرجمعیت ترین در ایالت تگزاس، با جمعیت 1.3 میلیون نفر است.
نظرات کاربران
UserName