گله زرافه در بیابان
گله کوچکی از زرافه در بیابان نامیبیا
نظرات کاربران
UserName