دریاچه موراین
دریاچه موراین یک دریاچه تغذیه کننده از برف ها در پارک ملی بانف در 14 کیلومتری خارج از روستای دریاچه لوئیس در آلبرتای کانادا واقع شده است که در دره ای از ده قله در ارتفاع حدود 6183 متری می باشد.
نظرات کاربران
UserName