جویبار میان جنگل
پارک طبیعی گوربه آ یک منطقه حفاظت شده است که در بین استانهای آلابا و ویزکایا در کشور باسک با مساحت 20008 هکتار واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName