شب پر شهاب پارک ملی در جاوا


پارک ملی بروموتنگرسمرو در شرق جاوا در اندونزی واقع شده است. در شرق ملنگ تا جنوب شرقی پایتخت شرق جاوا(سورابایا).
نظرات کاربران
UserName