شب پر ستاره کلبه
درختان اطراف کلبه در نزدیکی قله کوه شاستا با آسمان پر ستاره در کالیفرنیا
نظرات کاربران
UserName