نوک کوه آتشفشانی
نمای هوایی تورفتگی شبیه گودال در نوک آتشفشان در جزیره ایزابلا در جزایر گالاپاگوس در اکوادور
نظرات کاربران
UserName