بز روی صخره های آفتاب گیر
بز پشمالو روی صخره های قلعه ای در میرینا در جزیره کوچک لمنوز در یونان
نظرات کاربران
UserName