روزنامه بانی فیلم، دوشنبه 30 دي 1392
بهای بلیت های جشنواره فجر 32 اعلام شد: 22 تا 77 هزار تومان
/دیگر فیلم خوبی ساخته نمیشود که بتوان برایش نقد نوشت
/"عصبانی نیستم" به جشنواره برلین راه یافت
/همه بازیگران"پایتخت 3" جلوی دوربین رفتند
نظرات کاربران
UserName