روزنامه کار و کارگر، شنبه 28 دي 1392
روحانی: تا 6 ماه آینده تحول اقتصادی درکشور ایجاد میشود/تكفيريها دشمنان اسلام، قرآن و پيامبرند/هیچ کشوری نمیتواند مانع پیشرفتهای هستهای ملتها شود/سامانه ارتباط 111 جایگزین نامههای مردمی میشود
نظرات کاربران
UserName