روزنامه بانی فیلم، يکشنبه 22 دي 1392
ابراز رضایت هنرمندان از مواضع فرهنگی رئیس جمهور
/مصائب شمقدری برای ساخت فیلم
/آیت الله جنتی: در فتنه میشد کار هنری بیشتری کرد تا کسی نتواند از آن دفاع کند
/سخنان تند امام جمعه مشهد علیه سینما
نظرات کاربران
UserName