روزنامه بانی فیلم، شنبه 14 دي 1392
عامل اصلی رانت خواری در سینما تصدی گری دولت است
/سینما در سال 2013: سالی مثل همه سالهای دیگر
/دوشنبه فیلمهای مسابقه فجر 32 معرفی میشوند
/آییش: به وضعیت فعلی تئاتر خوشبینم
نظرات کاربران
UserName