روزنامه بانی فیلم، دوشنبه 9 دي 1392
نام های بزرگ ، جوان های پر امید ، فجر 32 ماندگار میشود!
/کیمیایی: هنرمند احتیاج به کمک ندارد
/چشم انتظار پدیده های احتمالی فجر 32
/عیسی "معراجی ها" برادر بزرگ بایرام اخراجی هاست
نظرات کاربران
UserName