گناه نا بخشودنی
گناه بزرگ فتنهگران در سال ۸۸ اين بود كه اگر خوشبينانه نگاه كنيم و بگوئيم اينها يك شبههاى، خدشهاى در ذهنشان بود، اين خدشه را به صورت ايجاد چالش براى نظام اسلامى مطرح كردند. اين گناه بزرگ، قابل اغماض هم نيست؛ آثار آن هم همچنان در جامعهى ما موجود است.بيانات رهبر انقلاب در تاریخ۱۳۹۰/۰۳/۰۸
نظرات کاربران
UserName