روزنامه بانی فیلم، يکشنبه 8 دي 1392
دست پر جشنواره، حضور بزرگان در فجر 32 قطعی شد
/ساخت موسیقی" خانه ای کنار ابرها"
/جای سینمای ایران در بازارهای جهانی منطقه خالیست
/فروش فیلمهای روی پرده سینماها چندان جالب توجه نیست
نظرات کاربران
UserName