روزنامه اعتدال، يکشنبه 8 دي 1392
شرکتکنندگان مسابقات قرآن باید به ۵ میلیون نفر برسند /در فراغ پدر، قرآن مونسم شد /سوالات بخش مکاتبهای (شماره چهارم) /مرکز پژوهش ابعاد علمی قرآن کریم در پاکستان تأسیس میشود /مأموریت الهی عقرب، برای خنثیکردن یک عملیات تروریستی /حرمله چگونه انتخاب شد؟ /دو هزار حافظ قرآن کریم در ایلام تربیت شدند /ویژه برنامههای حماسه به یادماندنی 9 دی در جایجای ایران اسلامی /تسلیت ولی امر برای درگذشت سید علی اکبر پرورش /کنفرانس قرآن، حدیث و رویانشناسی برگزار میشود /ثبتنام بیست و نهمین جشنواره سراسری قرآن کریم آغاز شد
نظرات کاربران
UserName