روزنامه اعتدال، سه شنبه 26 آذر 1392
سه هدیه نیروی انتظامی برای سربازان حافظ قرآن /سی و سومین دوره مسابقات قرآن ارتش آغاز شد /درد دلهای مسئول 11 شعبه قرآنی در یکی از محرومترین نقاط کشور /رقابت قرآنی سپاه آغاز میشود /کمپین درج نام امام حسین (ع) بر روی گوگل در روز اربعین حسینی ادامه دارد
نظرات کاربران
UserName